28 TCN 197-2004 - Penicillin Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  28 TCN 197-2004 - Penicillin Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin (gồm penicilin G, penicilin V, amoxicilin, ampicilin, oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin và nafcilin) trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (sau đây gọi tắt là HPLC). Giới hạn phát hiện của phương pháp: penicilin G là 3 mg/kg; penicilin V là 3 mg/kg; amoxicilin là 10 mg/kg; ampicilin là 4 mg/kg; oxacilin là 3 mg/kg; cloxacilin là 5 mg/kg; dicloxacilin là 11mg/kg và nafcilin là 7mg/kg. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa theo phương pháp xác định hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin trong sản phẩm thuỷ sản của Phòng Kiểm nghiệm AFSSA (Pháp).
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page