30 Năm Đổi Mới Và Phát Triển Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Đinh Thế Huynh, 471 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Apr 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-3_21-34-29.png
  Trong 30 năm qua, nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiêu hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng ta trong ba thập kỷ qua, chứng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong thời đại mới.
  • 30 Năm Đổi Mới Và Phát Triển Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2015
  • Đinh Thế Huynh
  • 471 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8870
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page