306 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2004) - Võ Văn Nhị, 560 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by quanh.bv, Nov 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-29_9-25-10.png
  Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sa đổ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát vé mối quan hệ dối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tể phát sinh. Sa đổ kế toán chữ T dưạc sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tà quy trình kế toán, các nội dung kinh tế ■ tài chinh phát sinh trong doanh nghiệp, dồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kẻ' toán tham khào dễ xác định các quan hệ dối ứng khi ghi sổ kế toán.
  Nhầm đáp ừng các mục tièu trên, chúng tôi biên soạn cuốn “306 Sơ ĐÔ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP”. Cuốn sách bao gồm các nội dung: • Sơ đổ kỉ toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Thỗng tư 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 09-10-2002 và Thông tư 105/2003 / TT-BTC ban hành ngày 4-11-2003 của Bộ Tài chính. ■ Sa đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định 144/2001 /QĐ-BTC ban hành ngày 21-12-2001 của Bộ Tài chinh.
  • 306 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
  • NXB Tài Chính 2004
  • Võ Văn Nhị
  • 560 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=103609
  https://drive.google.com/file/d/1RjXWvWhJAqQsNSqWJxVZLFwJRey3Lhvr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 29, 2023

Share This Page