40 Năm Diễn Biến Quan Hệ Trung-Việt (NXB Nam Ninh 1992) - Quách Minh, 500 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách Bốn mươi năm diễn biến quan hệ Việt Trung do Quach Minh chu biên chủ yểu dè cập tới mối quan hệ 1 rung • Việt từ năm 1950 đến năm 1990, trong đỏ bao gồm những sự kiện và những vân đê lớn phát sinh trong hon 20 năm hữu nghị và hơn 10 năm không bình thường giừa hai nước. Theo các tác giả, đây là thành quà của dồ tài nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học xà hội triết học.
  Cuốn sách có sử dụng nhiều tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tuy nhiên nhiều sự kiộn và tư liệu không rỏ ràng hoặc sự giãi thích sự kiện, tư liệu không chinh xác, nhiêu khi thiên về ý kiến chủ quan của tác giả nên dã khiến người dọc hiểu sai lệch về tính chất của mối quan hệ Việt Nam - Trung quốc ưong giai doạn này 1950 - 1990. vè vấn dề này, bản thân các tác giả cũng thừa nhận “những thiếu sót không tránh khỏi”, và chi thê hiện mong muốn dưa ra các ý kiển “đáng tham khảo”. Mặc dù cố uảng diễn giải sự kiện và bình luận khách quan, tuy nhiên, cuôn sách chưa đạt được sự thuyết phục trong các vấn dề như:
  • 40 Năm Diễn Biến Quan Hệ Trung-Việt
  • NXB Nam Ninh 1992
  • Quách Minh
  • 500 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/61BDFE08C6A7065
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 18, 2019

Share This Page