40 Năm Văn Hóa Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam (NXB Văn Hóa 1985) - Nguyễn Văn Hiếu

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by ledung12, Nov 5, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Tín ngưỡng truyền thống của mỗi tộc người thiểu số ở nước ta có giá trị duy trì các nghi lễ và lễ hội của đồng bào được hình thành trong quá trình lịch sử tộc người. Đặc biệt, gắn với đó là việc bảo tồn các đặc trưng văn hóa tộc người như nhạc cụ, múa trong lễ hội, các bài hát và thơ cúng, nghệ thuật trang trí trong các nghi lễ, nhiều loại ẩm thực dâng cúng, lễ phục, tranh thờ,... Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, cần coi tín ngưỡng truyền thống tộc người thiểu số ở nước ta là di sản văn hóa; cơ quan chức năng và ban ngành các cấp cần có giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy những yếu tố tích cực của tín ngưỡng truyền thống, không để người dân bị lôi kéo theo tôn giáo ngoại lai.
  • 40 Năm Văn Hóa Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam
  • NXB Văn Hóa 1985
  • Nguyễn Văn Hiếu,
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=231545
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 5, 2020

Share This Page