400 Lời Giải Đáp Về Bộ Luật Dân Sự Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2000) - Nguyễn Đức Giao, 753 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by letoan, Aug 25, 2023.

 1. letoan

  letoan Active Member

  upload_2023-8-25_8-47-57.png
  Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995.
  Bộ luật Dân sự là một trong những đạo luật quan trọng nhất của nước ta. Bộ luật Dân sự quy định địa vị pháp lý của cả nhân, pháp nhân và các chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự.
  Các tác giả đã dựa vào những nội dung chủ yếu của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để biên soạn thành 400 vấn đề cần giải đáp, trong đó tác giả đặt ra nhiều ví dụ rất thực tế trong đời sống xã hội đề minh họa.
  • 400 Lời Giải Đáp Về Bộ Luật Dân Sự Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 2000
  • Nguyễn Đức Giao, Trần Huyền Nga
  • 753 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=16236
  https://drive.google.com/file/d/1v3IOQSPlN5rHLqHAovcNNlu9ahOQZDFV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 14, 2023

Share This Page