42 Tay Mắt Thiên Thủ Quán Âm - Huyền Thanh dịch, 50 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, Jan 26, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Nếu muốn được tài bảo giàu có nên tu Pháp Ma ni ... Nay DỮ NGUYỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT, tay trái đặt ngang trái tim Cầm Ma ni, hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và phát ra ánh lửa

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 26, 2014

Share This Page