470 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Khách Quan Hóa Học 11 - Nguyễn Đình Độ, 184 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 11 - Hóa Học' started by admin, Aug 24, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  470 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Khách Quan Hóa Học 11
  NXB Hà Nội 2001
  Nguyễn Đình Độ
  184 Trang

  PHẦN I : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  Chuyên đề 1 : DUNG DỊCH SỰ ĐIỆN LI
  Chuyên đề 2 : NHÓM CACBON
  Chuyên đề 2 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
  Chuyên đề 5 : HIDROCACBON
  Chuỵên đề 6 : ANCỌL - PHENOL
  Chuyến đề 7: ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
  PHẦN II : HƯỚNC DẪN CIẢI
  Chuyên đề 1 : DỤNG DỊCH SỰ ĐIỆN LI
  Chuyên đề 2: NITƠ PHOTPHO
  Chuyên đề 3 : NHÓM CACBON
  Chuyên đề 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
  Chuyên dề 5 :HIDROGACBON
  Chuyên đề 6 : ANCOL - PHENOL
  Chuyên đề 7 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

  Download Link
  eBook có trong tuyển tập DVD THPT-Lớp 11
  http://thuvienbinhthuan.com.vn/tailieusohoa/chitiet.aspx?matapchi=1585

   
  Last edited: Jul 8, 2014

Share This Page