5 Năm Chiến Đấu Anh Dũng, Thắng Lợi Vẻ Vang Của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, May 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-1-31_23-19-2.png
  Ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, đại biểu các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo và các đảng phái đã họp và quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đại hội đã đề ra Tuyên ngôn và Chương trình hành động gồm 10 điểm nhằm giải quyết một cách đúng đắn những vấn đề cơ bản của cách mạng miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là ngọn cờ công khai đoàn kết, tập hợp, tổ chức, lãnh đạo các hoạt động đấu tranh trên cả ba mặt trận: Quân sự, chính trị, ngoại giao. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam không những có uy tín trong nước mà còn có vị thế trên trường quốc tế.
  • 5 Năm Chiến Đấu Anh Dũng, Thắng Lợi Vẻ Vang Của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam
  • NXB Sự Thật 1966
  • Nhiều Tác Giả
  • 82 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1b9qgqZrXnB7F-WoNKXcfAXBp2LC2PJ29
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 31, 2023

Share This Page