52 TCN-TQTP 0009-2004 - Thường Quy Kỹ Thuật Định Danh Nấm Mốc As - Pergillus Parasiticus

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  52 TCN-TQTP 0009-2004 - Thường Quy Kỹ Thuật Định Danh Nấm Mốc As - Pergillus Parasiticus Aspergillus Versi-Color Trong Thực Phẩm
  Phương pháp này để định danh nấm mốc A.parasiticus, A.versicolor trong các sản phẩm lương thực thực phẩm. Sử dụng kỹ thuật đổ đĩa, đếm khóm nấm trên môi trường thạch Sabouraud sau khi ủ hiếu khí ở nhiệt độ 28 ± 10C trong thời gian 5 ngày. Số lượng bào tử nấm mốc có trong 1g (1ml) mẫu kiểm tra được tính từ số khóm nấm đếm được từ các đĩa nuôi cấy theo các đậm độ pha loãng. Sau đó, để xác định tên (định danh) nấm mốc (đến nhóm) phải tiến hành qua nhận xét đại thể về đặc điểm khóm nấm mốc (colony characters) và nhận xét vi thể về hình thái học của khóm nấm mốc (morphology).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page