60 Năm Đề Cương Văn Hóa Với Văn Hóa Và Phát Triển Ở Việt Nam Hiện Nay - Đỗ Thị Minh Thúy, 514 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by thaoanh12, Oct 12, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Bây giờ, sau 60 năm - với bao là biến động, phát triển theo gia tốc lớn của lịch sử trong thế kỷ XX - từ một nước còn bị nô lệ, rên xiết dưới hai tầng xiềng xích Pháp-Nhật đã vùng dậy làm một cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, rồi tiến hành hai cuộc kháng chiến trong suốt 30 năm, đi tới thống nhất và phát triển đất nước theo định hướng mới của chủ nghĩa xã hội, và đang triển khai một cuộc hội nhập lớn với nhân loại; - bây giờ, sau bao biến thiên ấy mà nhìn lại Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943(1), quả không khó khăn, thậm chí là dễ thấy những mặt bất cập của Đề cương... trong nhìn nhận và đánh giá lịch sử dân tộc và văn hoá dân tộc, từ quá khứ đến hiện tại (ở thời điểm 1943); và nhìn rộng ra thế giới, trong cục diện sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; và gắn với nó, văn hoá, văn chương - học thuật cũng đang chuyển sang giai đoạn Hiện đại và Hậu hiện đại...
  • 60 Năm Đề Cương Văn Hóa Với Văn Hóa Và Phát Triển Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2003
  • Đỗ Thị Minh Thúy
  • 514 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/40504
  https://drive.google.com/file/d/1bqefcs21kpgmZzcya8gVc6ROwYsf0l-f
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 6, 2023

Share This Page