91 Điển Tích Nơi Hành Lang Báo Ân Từ (Ấn Bản 2013) - Kim Hương, 412 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  91 Điển Tích Nơi Hành Lang Báo Ân Từ
  Ấn Bản 2013
  Kim Hương
  412 Trang
  Ở Việt Nam, Ông Lý văn Phức (1785–1849), đậu Cử Nhân, làm quan dưới 3 triều vua nhà Nguyễn: Minh
  Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, là một nhà Nho chủ trương đạo đức, liền dịch truyện Nhị thập tứ Hiếu của Quách cự Nghiệp ra thơ song thất lục bát, để truyền bá và răn dạy người đời.
  Nho giáo dạy về Nhơn đạo nên lấy chữ Hiếu làn căn bản đạo đức con người (Kinh Nho giáo: Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi Hiếu). Người không hiếu với Cha mẹ thì nhứt định không đạo đức, không dùng được. Đạo Cao Đài vốn chủ trương Nho Tông Chuyển Thế nên luôn luôn đề cao Trung Hiếu và Nhơn Nghĩa. Đức Hiếu làm đầu trong mọi đức tánh khác. Trước hết là phải hiếu với cha mẹ nơi cõi phàm trần, sau đó còn phải hiếu với 2 Đấng Cha Mẹ thiêng liêng là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, bởi vì xác thân phàm do cha mẹ phàm sanh ra và nuôi dưỡng, còn linh hồn và chơn thần do Đức Chí Tôn và Phật Mẫu tạo ra.
  Nơi mặt tiền của Báo Ân Từ trong Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, Hội Thánh cho đắp 24 bức tranh nổi ghi lại sự tích Nhị thập tứ Hiếu, để nhắc nhở các tín đồ Cao Đài không được thất hiếu với cha mẹ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page