ABC Về Các Quyền Dân Sự Chính Trị Cơ Bản (NXB Hồng Đức 2015) - Lã Khánh Tùng, 170 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Jun 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hiến pháp năm 2013, với rất nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng ở Chương II, đã cho thấy rõ quyết tâm của nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị. Hiến pháp năm 2013 cũng lần đầu tiên quy định rõ, ngoài dân chủ đại diện, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp (Điều 6). Những quy định mới này được người dân trong nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
  Với những sửa đổi như trên, Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết với việc triển khai các hoạt động lập pháp và thực tiễn để hiện thực hóa các quyền con người hiến định và các hình thức dân chủ trực tiếp. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn của các tầng lớp nhân dân. Để đáp ứng sự quan tâm đó, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết số 70/2014/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 trong đó đặt ra ưu tiên cụ thể hóa bằng luật một số quyền dân sự, chính trị mà hiện đã được hiến định từ lâu nhưng chưa triển khai thực hiện được trên thực tế, bao gồm tự do hội họp, lập hội, biểu tình, tiếp cận thông tin (Điều 25) và quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29).
  • ABC Về Các Quyền Dân Sự Chính Trị Cơ Bản
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Lã Khánh Tùng
  • 170 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://nitroflare.com/view/34A965BD3F94E7B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 22, 2020

Share This Page