Ai Muốn Thành Phật-Phật Thích Ca (NXB Thụy Ký 1930) - Kim Chi, 12 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-7-16_17-59-8.png
  Đức Phật thuyết pháp 49 năm, lưu lại rất nhiều giáo lý. Hơn 2.500 năm trở lại đây, các vị cao Tăng Đại đức khắp thế giới đã ra công nghiên cứu; không ai không khâm phục kính ngưỡng sự bác học đa văn của đức Thích-ca Mâu-ni, sự sâu sắc về luận lý, sự nghiêm mật về tư tưởng, cho đến lòng từ bi cứu nhân độ thế của Ngài. Tùy theo sự tiến bộ của khoa học, Phật pháp chẳng những không xung đột mà còn cùng với khoa học chứng minh tính vĩnh hằng và tính chân thật của nó. Loài người từ lúc dã man tiến hóa đến văn minh, hàng ngàn năm qua sản sinh ra không biết bao nhiêu tôn giáo, cũng không biết có bao nhiêu tôn giáo bị sóng to của thời gian vùi dập làm cho tiêu tan. Phật giáo là một tôn giáo lưu truyền rất lâu, giáo hóa rất rộng, sở dĩ đứng vững được cho đến ngày nay là nhờ không dựa vào uy thế cường quyền, cũng không phải thần thoại ngu dân, mà là một loại giáo lý vĩ đại, khách quan như thật và có thể tu hành chứng đắc được.
  • Ai Muốn Thành Phật-Phật Thích Ca
  • NXB Thụy Ký 1930
  • Kim Chi
  • 12 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1EAPbN-PVtwN_y9SzyFnkTClxILQ5xZFh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2022

Share This Page