An Ninh Tài Chính Tiền Tệ Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế - Trần Thọ Đạt, 433 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-12_13-18-28.png
  Nội dung cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ; tổng quan về các định chế tài chính, thị trường tài chính, thực trạng giám sát an ninh tài chính tiền tệ và an ninh tài chính tiền tệ ở Việt Nam góc độ vĩ mô, vi mô thông qua chỉ tiêu lành mạnh tài chính, các định chế tài chính, các thị trường tài chính và đánh giá mô hình quản lý, giám sát an ninh tài chính tiền tệ ở Việt Nam; những thách thức đối với an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập.
  • An Ninh Tài Chính Tiền Tệ Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2016
  • Trần Thọ Đạt
  • 433 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4003
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page