Ảnh Hưởng Của Đạo Đức Tôn Giáo Đối Với Đạo Đức Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay - Hoàng Thị Lan, 194 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by Xnhi345, Sep 14, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-14_14-31-27.png
  Xã hội là một hệ thống cấu trúc phức tạp với nhiều yếu tố hợp thành, tồn tại trong sự tác động biện chứng. Tôn giáo với tính cách là một yếu tố của cấu trúc đó đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con người và xã hội, góp phần tạo nên sắc thái đặc biệt cho đời sống nhân loại. Thực tế ở Việt Nam, trong quá trình lịch sử lâu dài, bên cạnh những hạn chế nhất định tôn giáo đã có những đóng góp tích cực trong việc điều chỉnh hành vi của con người, duy trì đạo đức xã hội giữ gìn sự thống nhất của dân tộc và góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam vv... Ngày nay, trước những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước, tôn giáo ở Việt Nam đang có những biến động phức tạp theo nhiều chiều hướng. Nhiều vấn đề đã được đặt ra xung quanh việc đánh giá ảnh hưởng của tôn giáo đến các lĩnh vực tinh thần của xã hội Việt Nam trong thời hiện tại và tương lai, trong đó, việc xem xét ảnh hưởng của tôn giáo đối với đạo đức xã hội cũng đã được đặt ra và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Vì vậy, Tiến sỹ Hoàng Thị Lan sau một thời gian nghiên cứu đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính xuất bản cuốn sách Ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo đối với đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay.
  • Ảnh Hưởng Của Đạo Đức Tôn Giáo Đối Với Đạo Đức Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2011
  • Hoàng Thị Lan
  • 194 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/a...ao-doi-voi-dao-duc-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay
  https://drive.google.com/file/d/1M9IESeTUpRAb8FJtmLwiWxFZaEsLGz95
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page