Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (NXB Phương Đông 2011) - Nhiều Tác Giả, 283 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Nov 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế
  NXB Phương Đông 2011
  Nhiều Tác Giả
  283 Trang
  Chương 1: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành chuẩn mực
  • Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
  • Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB
  • Quy trình ban hành chuẩn mực
  Chương 2: ISAB FRAMEWORK - Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính
  • Phạm vi của khuôn mẫu lý thuyết
  • Mục tiêu của báo cáo tài chính
  • Các đặc điểm chất lượng
  • Hạn chế gữa tính thích hợp và tính đáng tin cậy
  • Các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Định nghĩa các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Đo lường các yếu tố của báo cáo tài chính
  Chương 3: IAS 2 - Hàng tồn kho
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  Chương 4: IAS 16 - Bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị
  • Tóm tắt nội dung IAS 16
  • Đo lường giá trị tài sản sau khi ghi nhận ban đầu
  • Khấu hao tài sản
  • Xóa sổ tài sản đã được ghi nhận
  • Công bố
  Chương 5: IAS 38 - Tài sản vô hình
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Điều kiện ghi nhận và đo lường giá trị tài sản vô hình
  • Ghi nhận chi phí
  • Thời gian sử dụng hữu ích
  • Tài sản vô hình có thời gian sử dụng hữu ích giới hạn
  • Tài sản vô hình có thời gian sử dụng hữu ích không thể xác định
  • Công bố
  Chương 6: IAS 36 - Tổn thất tài sản
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Thời điểm thực hiện đánh giá tổn thất tài sản
  • Xác định giá trị có thể thu hồi
  • Ghi nhận và đo lường tổn thất tài sản riêng biệt
  • Ghi nhận và đo lường lỗ từ giảm giá trị của đơn vị tạo ra tiền và lợi thế thương mại
  • Hoàn nhập tổn thất tài sản
  • Công bố
  Chương 7: IAS 17 - Thuê tài sản
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Kế toán thuê tài sản đối với bên đi thuê
  • Kế toán thuê tài sản đối với bên cho thuê
  • Nghiệp vụ bán và thuê lại
  Chương 8: IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Phân biệt giữa các khoản dự phòng phải trả với các khoản nợ phải trả khác
  • Định nghĩa nợ tiềm tàng
  • Phân biệt giữa nợ tiềm tàng với dự phòng phải trả
  • Các tiêu chuẩn ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
  • Đánh giá các khoản dự phòng phải trả
  • Áp dụng các định nghĩa, ghi nhận và các nguyên tắc đánh giá các khoản lỗ của hoạt động kinh doanh trong tương lại, hợp động có rủi ro lớn và...
  • Công bố
  Chương 9: IAS 18 - Doanh thu
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Nhận biết giao dịch
  • Doanh thu bán hàng
  • Doanh thu cung cấp dịch vụ
  • Công bố trên báo cáo tài chính
  Chương 10: IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Ghi nhận thuế thu nhập phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành
  • Ghi nhận thuế thu nhập phải hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  • Ghi nhận chi phí thuế thu nhập
  • Xác định thuế thu nhập
  • Trình bày thuế thu nhập doanh nghiệp
  Chương 11: Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Lãi, cổ tức và thuế
  • Hình thức của Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Phương pháp lập Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Trình bày và công bố
  • Tài liệu tham khảo

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD ĐH Kinh Tế HCM
  Link miễn phí... nếu có 10 Like từ thành viên diễn đàn !!!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page