Áp Lực Đất Và Tường Chắn Đất (NXB Xây Dựng 2008) - Phan Trường Phiệt, 362 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Thủy Lợi' started by bhanh8, Aug 28, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tính toán áp lực đất và tường chắn đất là một trong những vein đề lớn của địa kĩ thuật. Trong những năm gần đây, lí thuyết về áp lực đất được phát triển và hoàn chinh thêm theo ba hướng chính: 1. Hoàn chinh cách giải theo lí thuyết cân bằng giới hạn cho những sơ đồ tường chắn thường gặp trong thực tế nhằm lập được hệ thống bằng biểu tiện dùng hoặc lập được chương trình tính toán bằng máy tính điện tử. 2. Ứng dụng lí thuyết phân mảnh (thỏi) và vận dụng phép phân tích hệ thông để giảm bậc siêu tĩnh của bài toán đặng nâng cao hiệu quả phép tính trên máy tính điện tử. 3. Hoàn chinh lí thuyết áp lực đất Coulomb cho đất đắp thuộc loại đất dính hoặc đất có cốt và giải chính xác cho các trường hợp phức tạp về lưng tường, mặt đất đắp và tải trọng ngoài
  • Áp Lực Đất Và Tường Chắn Đất
  • NXB Xây Dựng 2008
  • Phan Trường Phiệt
  • 362 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61731
   

Share This Page