Ấu Học Quốc Ngữ Tân Thư Phần 2-Cai Trị-Lễ Pháp-Phong Tục (NXB Hà Nội 1908) - Trần Văn Thông 54 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn Quốc ngữ, Mưởi bảy chữ không có âm, Chữ viết hoa, Vần bằng, Vần trạc, Bài tập đánh vần, Adminítration. Cai Trị, Cai Trị, Các xứ trong cõi Đông Dương, II. Phép cai trị của quan Đại Pháp, Có sở chung trong cõi Đông Dương, III. Việc chính trị An-Nam, IV. Các hạng thuê, V. Phận sự trẻ con ở với nước, Politesse Et Coutmes. Lễ pháp và tục lệ, LE Lễ pháp, Ở trong nhà, 20. Lúc đi thăm- Lúc tiếp khách, 30. Lúc bữa ăn, 40. Ở với thầy, ở với bạn, 50. Ra ngoài đường, Tục lệ, 10. Sinh con, 20. Cưới vợ, 30. Làm ma, ngày kị, 40. Các lễ mừng, 50. Tục lệ trong làng
  • Ấu Học Quốc Ngữ Tân Thư Phần 2-Cai Trị-Lễ Pháp-Phong Tục
  • NXB Hà Nội 1908
  • Trần Văn Thông
  • 54 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NFvBJziyEo1908
   
  Last edited: Nov 18, 2019

Share This Page