Ba Bộ Mặt Của I-A-Nút (NXB Thuận Hóa 1987) - Xtanhixlap Gagarin, 242 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by quanh.bv, Jan 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vào than g sail Iiăm 191 ỉ, chiếc làu ngầm .của hải quân Đức mạng teil Van-ki-ri-rä bi mal lích- Khi thơi hạn thăm tra kẽt thúc, thỉ ở càn cữ hải qúàn, nơi chiếc tàu ngầm Van-ki-ri-a có trong đanh jsÁchV các tàu khác đa treo cờ rủ y.à các sĩ quan đẹu mang băng tang. Ban tham'mưu xếp nỏ vào danh sách các làu ngàm và thủy thủ bị mát tích, còn người thân củã các thủy thủ' thì dược biết lắ họ đã hy sinh ánh dũng trong một trận chien đấu với kẻ thù của nước Đức vĩ đại. It ligười được biết sỗ mệnh thật sự của chiệc tầu lĩgầnn iỉày. Hành trình các chuỳễn đi kẻo dài của. nó. người la lai càng biết il hơn.
  • Ba Bộ Mặt Của I-A-Nút
  • NXB Thuận Hóa 1987
  • Xtanhixlap Gagarin
  • Người dịch: Nguyễn Thụy Láng
  • 242 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/110D18619696978
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 28, 2020

Share This Page