Ba Chặng Đường Đạo Sự (Ấn Bản 1972) - Thanh Minh, 202 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ba Chặng Đường Đạo Sự
  Ấn Bản 1972
  Thanh Minh
  202 Trang
  Nền tảng Đạo Cao Đài xây dựng trên bình diện Thông linh pháp, đó là Nho Tông chuyển thế; nên gọi là Thánh Đạo hay “Cao Đài Đại Đạo”. Thời Phong Thần, cố nhân muốn cầu các đấng Tiên Phật giáng hạ, phải cất một cái thảo đài thật cao.
  Ngày nay Đức Chí Tôn đến lập Đạo Cao Đài để làm toà ngự của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hiệp cả loài người làm một hầu đoạt cơ siêu thoát. Đức Chí Tôn nói: Đại đồng thế giới đã làm rồi nhưng không thành, nay Đức Chí Tôn đến làm cho thành, tức là tăng cường Đạo đức, chuyển Nho Tông, qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, qui nhân loại về một bổn, nên mở Đạo Cao Đài làm nguồn cội.
  Theo qui luật thiên nhiên (Thiên thi tiền định) mỗi chuyển của địa cầu là một bước tăng tiến cho trình độ tiến hoá tâm linh lẫn hình thể. Mối chuyển có ba mươi sáu ngàn năm (36), chia ra ba ngươn, mỗi ngươn có mười hai ngàn năm (12).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page