Ba Mô Hình Lý Thuyết Và Quan Điểm Của Đảng Ta Hiện Nay Về Quan Hệ Quốc Tế - Vũ Thế Hiệp, 160 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Aug 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách giới thiệu những nội dung đại cương và hệ thống của ba mô hình lý thuyết nền tảng: hiện thực chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa và mácxít; những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta hiện nay về quan hệ kinh tế.
  Cuốn sách gồm 5 chương:
  - Chương I: Nhận dạng và phân loại các mô hình lý thuyết về quan hệ quốc tế
  - Chương II: Mô hình lý thuyết hiện thực chủ nghĩa
  - Chương III: Mô hình lý thuyết tự do chủ nghĩa
  - Chương IV: Mô hình học thuyết mácxít
  - Chương V: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về quan hệ quốc tế
  • Ba Mô Hình Lý Thuyết Và Quan Điểm Của Đảng Ta Hiện Nay Về Quan Hệ Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Vũ Thế Hiệp
  • Số trang: 160
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ang-ta-hien-nay-ve-quan-he-quoc-te-61883.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page