Ba Quốc Tế-Hội Liên Hiệp Quốc Tế Của Những Người Lao Động 1864-1872 - Nhiều Tác Giả, 103 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Nov 6, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-11_0-31-8.png
  Chinh cuộc hội nghị quổc tế (to cồng nhân Anh và PhAp triệu tập tại Xanh-Mảc-tanh-Han ở Luân-đôn (lẽ phàn (lối việc (làn ảp cuộc bạo (lộng ở Đa-lan năm 1863 da thành lập ra Độ nhất Quốc tế, ngày 28 tháng Chín 186'4. Mảc (lã tham gia hội nghị ííy và (lược chỉ (lịnh lim ỏy viôn trong Ban Chấp hành trung ương Hội Lién hiệp quốc tế của những người lao (lộng và san (ló của Ban thường trực Ban Chấp hành trung ương. Trong khi tạp họp chung quanh mình những ùy viên có ý thức hơn cả trong Ban Chấp hành (F. Lét-xơ-ne, E. Đuy-pông, H. Giun, v.v..., tất cả (lều là công nhân), Mốc (lã lẵnli (lạo Dệ nhất Quốc tế và chẩm (lứt cAc mưu toan cìa những phần tử tư sản như Ma-di-ni định lãnh đạo phomg trào. Mác 1À linh hồn cùa Đệ nhất Quốc tế, là tác gia của Lời kêu gọi mở đấu và của một số lởn nghị quy ết, tuyên bố vù tuyên ngôn.
  • Ba Quốc Tế-Hội Liên Hiệp Quốc Tế Của Những Người Lao Động 1864-1872
  • NXB Sự Thật 1958
  • Nhiều Tác Giả
  • 103 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1v73oTidNc-PaA_W8tpmyizaH_tf-XsmL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 11, 2023

Share This Page