Bắc Ruộng, Những Mốc Son Lịch Sử (1957-2010) - Nhiều Tác Giả, 177 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Oct 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trải qua chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân huyện Tánh Linh cùng với đồng bào chiến sỹ cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần giải phóng quê hương, tô thắm trang sử hào hùng trong truyền thống chống giặc ngoại xâm.Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng ngày 31/7/1960 là một điển hình như vậy. Đây là một điểm son đầu tiên trong lịch sử chống Mỹ của quân và dân Bình Thuận và cực Nam Trung bộ lúc bây giờ.
  Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng mở đầu hỗ trợ cho đấu tranh chính trị của quần chúng thực hiện Nghị quyết 15 của BCH TW Đảng ở Bình Thuận. Về quân sự đã diệt toàn bộ chi khu quận lỵ, diệt và bắt trên 300 tên địch, làm tan rã 180 tên, thu 150 súng các loại. Về chính trị có ý nghĩa hết sức to lớn, ta giải phóng và đưa gần 5 ngàn dân về xây dựng căn cứ địa miền núi. Từ bàn đạp vững chắc này, các lực lượng của ta sau này phát triển xuống đồng bằng, tiến về đô thị. Đây cũng chính là chiến thắng mở đầu cho xây dựng truyền thống quyết chiến, quyết thắng của địa phương và truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tánh Linh; đồng thời mở ra phong trào Đồng khởi cho các tỉnh tạo thuận lợi việc xây dựng phát triển lực lượng vũ trang Bình Thuận. Với chiến thắng oanh liệt trên, quân và dân huyện Tánh Linh vô cùng tự hào, cho dù năm tháng có qua đi nhưng lịch sử vẫn mãi mãi ghi nhớ. Kỷ niệm 46 năm chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng (31/7/1960-31/7/2006) là dịp thế hệ trẻ hôm nay tìm hiểu, ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân huyện nhà, qua đó phát huy sức mạnh của sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng và nhân dân để xây dựng phát triển Tánh Linh ngày càng giàu đẹp, ấm no hạnh phúc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 22, 2014

Share This Page