Bắc Tống Diễn Nghĩa Cuốn 2 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Nguyễn Văn Hiền, 113 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-29_23-37-39.png
  Nói về vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe trào Tống dẹp yên các trấn rồi; bèn hội quần thần mà thương nghị rằng : "Vã tiên quân của la cùng Vua Thế tôn nhà Hậu Châu với Tống Thái tổ đều có đại chí mà tranh thiên hạ, nay bờ cỏi đã thuộc về Tống rồi, lẽ đâu la chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao ?" Quan Gián nghị là Hô giêng Đình tâu rằng: "Tôi nghe vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều đầu rồi, huống chi chúa công có một góc đất mà binh tướng cũng ít, cự với Tống sao nổi ? Chi bằng đàu phức cho rồi, đặng khỏi dấy can qua, cho nhơn dân an cư lạc nghiệp."
  • Bắc Tống Diễn Nghĩa Cuốn 2
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Nguyễn Văn Hiền
  • 113 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ZgCwI0ZPBQt9l8mh7LTNpC7VmX13MkC-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 29, 2022

Share This Page