Bắc Tống Toàn Truyện Cuốn 2 (NXB Đông Pháp 1930) - Nguyễn Kim Đính, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 9, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-4-9_16-54-51.png
  Truyện này nói tiếp theo Tam hạ Nam-đường, từ khi Triệu Khuôn khuôn Dẫn lên ngôi đánh Nam đẹp Bắc gồm thân thiên hạ cho đến khi thăng hà. Em là Triệu- khuôn Nghĩa tức vị thể ngôi cho anh đánh Hà đông phạt U-châu cho đến bình phục Lưu Xưởng là chúa đất Gian Nam. Truyện này có nhiều gương tốt đáng xem, nhứt là cải gương hiếu thảo của Triệu khuôn Dẩn tuy đã làm đến bậc chi tôn mặc đầu song sự hiểu thảo chẳng sai một mấy, bởi vậy cho nên khi người gần thắng hà giữ lời mẹ dặn, không truyền ngôi cho còn lại truyền ngôi cho em là Triệu khuôn-Nghĩa.
  • Bắc Tống Toàn Truyện Cuốn 2
  • NXB Đông Pháp 1930
  • Nguyễn Kim Đính
  • 44 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/13L4tCQLFubEy2Yibquo-7aQKHT-1u4ep
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page