Bách Gia Chư Tử (NXB Cao Gia Thư Quán 2016) - Thảo Đường Cư Sĩ Trần Văn Hải Minh, 313 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by thinganbui, Mar 7, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  [​IMG]
  Phần Một
  Tổng luận về Bách Gia Chư Tử
  I - Nguồn gốc Bách Gia Chư Tử
  Ở nước Trung Hoa, từ thời Chu, Tần, (trước Chúa giáng sinh) có rất nhiều học giả ra đời, mỗi nhà
  đều có viết sách, trình bày học thuyết của mình, với mục đích sửa đổi chế độ, mong đem lại hạnh
  phúc ấm no cho con người.
  Số học giả ấy không phải chỉ một vài người, và số tác phẩm viết ra không phải chỉ một vài cuốn,
  cho nên mới gọi là Bách Gia Chư Tử, hay gọi một cách giản dị hơn là Chư Tử.
  Người xưa cũng gọi Chư Tử là các tác phẩm của những nhà học giả ấy viết ra. Danh từ này được
  thấy dùng đầu tiên trong pho sách Thất lược.
  Dưới thời Tây Hán (206 trước T.L.) vua Thành Đế sai Lưu Hướng làm chức Hiệu Trung bí thơ,
  Lưu Hướng lo hiệu đính các loại sách Kinh, Truyện, Chư Tử, Thi Phú ; quan Bộ binh Hiệu úy
  Nhiệm Hoằng hiệu đính các sách Binh thơ ; quan Thái Sử Lịnh Doãn Hàm hiệu đính các sách Số
  thuật, quan Ngự y Lý Trụ Quốc hiệu đính các sách Y học.
  Sau khi Lưu Hướng mất, vua Ai đế sai con Lưu Hướng là Lưu Hàm, lo hoàn thành công việc của
  cha còn bỏ dở.
  Lưu Hàm liền tổng kết hết các loại sách làm pho Thất lược, gồm có Tập lược, Lục Nghệ lược,
  Chư Tử lược, Thi phí lược, Binh thơ lược, Số thuật lược, Phương Kỷ lược (sách về Y học).
  Pho Tập lược là pho Tổng mục về tất cả các pho sách khác, còn lại 6 pho lược sau, thì chia cổ thơ
  ra làm 6 loại như đã kể.
  • Bách Gia Chư Tử
  • NXB Cao Gia Thư Quán 2016
  • Thảo Đường Cư Sĩ Trần Văn Hải Minh
  • 313 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0ByqKm2GRUdumZTlMX2l3dzNScnc/view

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 7, 2017

Share This Page