Bài Diễn Thuyết Của Quan Toàn Quyền Albert Sarraut (NXB Đông Kinh 1919) - Albert Sarraut, 35 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Jun 18, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ đề Diễn văn, Chính sách xã hội, Pháp, Việt Nam Tóm tắt Đề cao vai trò, tráhc nhiệm và tình cảm của Albert Sarraut đối với nhân dân Việt Nam. Chính sách cai trị của nước Pháp đối với các thuộc địa nói chung và với Việt Nam nói riêng. Một số kiến nghị về việc mở mang dân trí ở các nước Đông Dương Nhà xuất bản H. : Impr. Tonkinoise Năm xuất bản 1919 Loại (kiểu) Text Thông tin vật lý Sách in (Printed Book) : 33tr : 24cm Ký hiệu kho M3527(4) Nguồn Sách Đông Dương (Indochina Book); Ký hiệu (Call Number): M3527(4) Ngôn ngữ Việt Diện bao quát Bộ sưu tập sách Đông Dương (Indochina Books Collection): 1700-1954 Bản quyền Thư viện Quốc gia Việt Nam (National Library of Viet Nam); Phạm vi công cộng (Public Domain)
  • Bài Diễn Thuyết Của Quan Toàn Quyền Albert Sarraut
  • NXB Đông Kinh 1919
  • Albert Sarraut
  • 35 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVcrhlvVK1919
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page