Bài Giảng Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học - Ts. Lê Minh Đức, 43 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Dec 14, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Cơ sở hoá lượng tử
  1.1. Giới thiệu chung
  1.2. Mô hình nguyên tử Rutherford
  1.3. Hàm sóng, phuơng trình sóng Schrödinger
  1.4. Toán tử trong cơ học lượng tử
  Chương 2: Cấu trúc electron nguyên tử
  2.1. Nguyên tử H và ion giống H
  2.2. Nguyên tử nhiều electron
  Chương 3: Cấu tạo phân tử - liên kết hoá học
  3.1. Khảo sát liên kết CHT trên cơ sở lượng tử
  3.2. Phương pháp liên kết hoá trị
  3.3. Phương pháp orbital phân tử (MO)
  Chương 4: Đối xứng
  4.1. Khái niệm
  4.2. Các phép đối xứng cơ bản
  Chương 5: Mô phỏng cấu trúc phân tử
  5.1. Giới thiệu phần mềm Gaussian
  5.2. Nhập lệnh và chạy chương trình
  5.3. Phân tích kết quả

  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page