Bài Giảng Điều Dưỡng Nội - Y Tế Quảng Nam, 152 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Jul 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  1. Trình bày đƣợc các triệu chứng cơ năng khi mắc bệnh hệ tuần hoàn
  2. Mô tả đƣợc phƣơng pháp khám hệ tuần hoàn (khám tim)
  3. Trình bày đƣợc các phƣơng pháp cận lâm sàng thƣờng dùng trong bệnh lý hệ tuần hoàn
  Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch máu (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch). Nhiệm vụ quan trọng của hệ tuần hoàn là vận chuyển máu đi khắp cơ thể, vì vậy khi tổn thƣơng thì hậu quả nặng nề, thậm chí ảnh hƣởng nhanh đế n tính mạng ngƣời bệnh. Tim ngừng đập trong 10 phút thì tế bào não chết không hồi phục.
  eBook có trong tuyển tập DVD Y Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 2, 2013

Share This Page