Bài Giảng Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Chu Thị Hường, 264 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL
  Chương 2: Các câu lệnh sql cơ bản
  Chương 3: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
  Chương 4: Lập trình trên SQL Server
  Chương 5: SQL Server và lập trình ứng dụng


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 4, 2014

Share This Page