Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Hàng Hải - Ts. Trần Xuân Việt, 54 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Điện-Điện Tử' started by admin, Oct 30, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1 : Cơ bản về GMDSS
  1.1 GMDSS
  1.2 DSC
  1.3 NBDP
  1.4 INMARSAT
  1.5 COSPAS-SARSAT
  1.6 MSI
  Chương 2 : Quy hoạch hệ thống GMDSS
  2.1 Thông tư GMDSS.1/Circ.13
  2.2 Quy hoạch chung
  2.3 Quy hoạch vùng biển A1
  2.4 Quy hoạch vùng biển A2
  Chương 3 : Hệ thống Inmarsat băng rộng
  3.1 Hệ thống I4
  3.2 FBB
  Chương 4 : Các dịch vụ thông tin non-GMDSS khác

  eBook có trong tuyển tập DVD Hàng Hải

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page