Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Hàng Hải - Ts. Trần Xuân Việt, 54 Trang

Discussion in 'Điện, Điện Tử, Viễn Thông' started by admin, Oct 30, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1 : Cơ bản về GMDSS
  1.1 GMDSS
  1.2 DSC
  1.3 NBDP
  1.4 INMARSAT
  1.5 COSPAS-SARSAT
  1.6 MSI
  Chương 2 : Quy hoạch hệ thống GMDSS
  2.1 Thông tư GMDSS.1/Circ.13
  2.2 Quy hoạch chung
  2.3 Quy hoạch vùng biển A1
  2.4 Quy hoạch vùng biển A2
  Chương 3 : Hệ thống Inmarsat băng rộng
  3.1 Hệ thống I4
  3.2 FBB
  Chương 4 : Các dịch vụ thông tin non-GMDSS khác

  eBook có trong tuyển tập DVD Hàng Hải

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page