Bài Giảng Hóa Học Hữu Cơ - Trần Văn Thắm, 178 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Dec 17, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
  Chương 2: Các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
  Chương 3: Sự tác dụng tương hỗ các nguyên tử trong phân tử
  Chương 4: Phản ứng hữu cơ
  Chương 5: Hiđrocacbon
  Chương 6: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
  Chương 7: Hợp chất hữu cơ tạp chức
  Chương 8: Hợp chất dị vòng
  Phần 2: Thực hành Hóa hữu cơ
  Bài 1- Phân tích nguyên tố trong HCHC
  Bài 2- Hiđro cacbon
  Bài 3- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Bài 4- Ancol – phenol – ete
  Bài 5- Anđehit – xeton
  Bài 6- Axit cacboxylic và dẫn xuất

  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page