Bài giảng Hoá hữu cơ (Đại học Nông Lâm Huế 2009) - Phan Thị Diệu Huyền, 74 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by quanh.bv, Oct 14, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài giảng Hoá hữu cơ
  Đại học Nông Lâm Huế 2009
  Phan Thị Diệu Huyền

  74 Trang
  Sơ lược:
  Chương I. Một số nội dung cơ bản của lý thuyết hóa hữu cơ
  Chương II. Hydrocacbon
  Chương III. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
  Chương IV. Hợp chất cacbonyl - gluxit
  Chương V. Axit cacboxylic - dẫn xuất của axit

   

Share This Page