Bài Giảng Hóa Phân Tích (analytical Chemistry) - Ts. Hoàng Thị Huệ An, 209 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Sep 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1. Đại cương về hóa phân tích
  Chương 2. Phương pháp phân tích thể tích
  Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng
  Chương 4. Phương pháp phân tích công cụ
  Chương 5. Phương pháp tách chiết & sắc ký
  Chương 6. Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 27, 2015

Share This Page