Bài Giảng Lâm Nghiệp Xã Hội Đại Cương - Ths. Võ Văn Thoan, 176 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by admin, Nov 16, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Tổng quan về Lâm nghiệp xã hội
  Bài 1: Bối cảnh ra đời của Lâm nghiệp xã hội
  Bài 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp xã hội
  Chương 2: Hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp
  Bài 3: Giới thiệu hệ thống chính sách liên quan đến Lâm nghiệp xã hội
  Bài 4: Tình hình thực hiện chính sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp xã hội
  Chương 3: Hệ sinh thái nhân văn trong Lâm nghiệp xã hội
  Bài 5: Khái niệm hệ sinh thái nhân văn
  Bài 6: Phát triển bền vững trong Lâm nghiệp xã hội
  Bài 7: Kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
  Bài 8: Giới trong Lâm nghiệp xã hội
  Chương 4: Tiếp cận có sự tham gia trong Lâm nghiệp xã hội
  Bài 9: Sự tham gia trong Lâm nghiệp xã hội
  Bài 10: Phương pháp tiếp cận có sự tham gia

  eBook có trong tuyển tập DVD Lâm Nghiệp

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page