Bài Giảng Môn Học Chính Trị (NXB Chính Trị 2015) - Trương Văn Bính, 409 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_23-50-44.png
  Chính trị là một trong những môn học bắt buộc ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong cả nước. Môn học chính trị trang bị cho người học nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối lãnh đạo toàn điện của Đảng; làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng trong quá trình học tập của người bọc. Môn học chính trị trong các trương cao đẳng, trung cấp nghề góp phần đào tạo người lao động kỹ thuật, bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, giúp người học tự ý thức, rèn luyện để trở thành người lao động có tri thức, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Bài Giảng Môn Học Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2015
  • Trương Văn Bính
  • 409 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2699
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page