Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Hải Phòng 2011) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by admin, Mar 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Giới thiệu
  1.1. Khái niệm phần mềm
  1.2. Các đặc điểm của phần mềm
  1.3. Các ứng dụng của phần mềm
  1.4. Giới thiệu về Công nghệ phần mềm (Software engineering)
  Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm
  2.1. Mô hình thác nước (Waterfall model)
  2.2. Mô hình nguyên mẫu (Prototyping model)
  2.3. Mô hình phát triển nhanh (RAD model)
  2.4. Mô hình tăng trưởng (Incremental model)
  2.5. Mô hình xoắn ốc (Spiral model)
  2.6. Các mô hình hiện đại (Fourth generation techniques)
  Chương 3: Khảo sát và phân tích yêu cầu
  3.1. Thu thập yêu cầu (Requirements elicitation)
  3.2. Phân tích yêu cầu (Requirements analysis)
  3.3. Đặc tả yêu cầu (Requirements specification)
  3.4. Xét duyệt yêu cầu (Requirements validation)
  Chương 4: Mô hình hóa hệ thống
  4.1. Mô hình hóa dữ liệu (Data modeling)
  4.2. Mô hình hóa chức năng (Functional modeling)
  4.3. Mô hình hóa luồng thông tin (Information flow modeling)
  Chương 5: Thiết kế hệ thống
  5.1. Quá trình thiết kế (Design process)
  5.2. Các nguyên tắc thiết kế (Design principles)
  5.3. Các khái niệm trong thiết kế phần mềm (Design concepts)
  Chương 6: Kiểm thử phần mềm
  6.1. Mục đích (Testing objectives)
  6.2. Nguyên tắc kiểm thử (Testing principles)
  6.3. Kiểm thử theo đường cơ bản (Basic path)
  6.4. Kiểm thử theo phân vùng tương đương (Equivalence partitioning)
  • Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
  • NXB Hải Phòng 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 65 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/download/150.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 2, 2018

Share This Page