Bài Hịch Con Quạ (NXB Sài Gòn 1883) - Trương Vĩnh Ký, 8 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by bhanh8, May 24, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 1883, nghĩa là cách nay hơn 130 năm, ông Trương Vĩnh Ký có cho in một tác phẩm mỏng: gồm tám (08) trang, nhưng thiệt ra bài chỉ có bốn (04) trang mà thôi, đó là bản phiên âm: Bài Hịch Con Quạ. Bản in Nhà Hàng C. Guilland & Matinon, Saigon, 1883. Tác phẩm ngắn, chưa ai để ý, người viết sách nói về Trương Vĩnh Ký khi liệt kê tác phẩm của ông thường kê ra coi như đây là sáng tác của Trương Vĩnh Ký mà không đưa ra bản văn, có lẽ vì chính những vị nầy đã không thấy tác phẩm đó. Tôi may mắn mua được bản sao của Thư viện Pháp ở Paris những năm gần đây, đọc thấy lạ lạ bèn giới thiệu hôm nay.
  Ông Trương nói rằng mình (chỉ là người) chép ra quốc ngữ bản văn nầy. Chữ chép ra quốc ngữ ta hiểu là ông phiên âm một tác phẩm của ai đó được viết bằng chữ Nôm vốn thạnh hành ở nước ta mấy trăm năm trước thời ông, bấy giờ tuy còn nhưng le lói thoi thóp. Vậy thì cái tư tưởng, ý tại ngôn ngoại gì đó ở trong bài văn Hịch Con Quạ ông Trương chỉ trình bày của ai đó không phải của ông và đương nhiên ông không chịu trách nhiệm.
  • Bài Hịch Con Quạ
  • NXB Sài Gòn 1883
  • Trương Vĩnh Ký
  • 8 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/DE9382F82FE9CA1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page