Bài Tập Hóa Lý Cơ Sở - Lâm Ngọc Thiềm | Trần Hiệp Hải, 434 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Jul 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài Tập Hóa Lý Cơ Sở
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003
  Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải, Nguyễn Thị Thu
  434 Trang

  Phần A. Nhiệt động lực học
  Chương 1: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và nhiệt hóa học
  Chương 2: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và các thể nhiệt động
  Chương 3: Cân bằng hóa học và cân bằng pha
  Chương 4: Dung dịch chất không điện li
  Chương 5: Dung dịch chất điện li
  Chương 6: Nhiệt động lực học thống kê
  Phần B. Động hóa học và xúc tác
  Chương 7: Động học của các phản ứng đơn giản và phức tạp
  Chương 8: Lý thuyết tốc độ phản ứng
  Chương 9: Phản ứng quang hóa học và phản ứng dây chuyền
  Chương 10: Xúc tác đồng thể và dị thể
  Phần C. Điện hóa
  Chương 11: Sự tải ion trong dung dịch
  Chương 12: Pin điện và dung dịch
  Chương 13: Sự điện phân và quá thể
  Chương 14: Ăn mòn và bảo vệ kim loại
  Phần D. Hóa keo và hấp thụ
  Chương 15: Hiện tượng bề mặt và hấp thụ
  Chương 16: Hệ keo và tính chất
  Phần E. Hóa lượng tử cơ sở
  Chương 17: Đại cương về cơ học lượng tử
  Chương 18: Cấu tạo nguyên tử
  Chương 19: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học


  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học
  -http://www.scribd.com/doc/41793195/116-Baitap-Hoaly-Coso

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 7, 2014
  quynhuyen277 likes this.

Share This Page