Bài Tập Nâng Cao Cấu Trúc Dữ Liệu Cài Đặt Bằng C (NXB Thống Kê 2005) - Gia Việt, 252 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by admin, Jun 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách "Bài Tập Nâng Cao Cấu Trúc Dữ Liệu Cài Đặt Bằng C (Tái Bản Lần Thứ 7)" được biên soạn với các bài tập nâng cao về mảng, ngăn xếp, hàng đợi, các danh sách liên kết, chuỗi, đồ thị và nhiều bài tập khác được thực hiện trên cơ sở ngôn ngữ lập trình C.
  Với cuốn bài tập nâng cao này, các bạn sẽ học được nhiều cách giải các bài toán khác nhau bằng lập trình như tính trị của một định mức NxN, nhân hai ma trận, đổi một biểu thức infix (trung tố) sang dạng prefix (tiền tố), đảo ngược các liên kết, quản lý bộ nhớ nhờ dùng các danh sách, tìm khoảng cách giữa hai chuỗi, tạo mã Huffman, thực thi một tập hợp nhờ dùng cây nhị phân, tìm đường dẫn ngắn nhất, ánh xạ N hàng đợi trong một mảng, thực thi thuật toán A*...
  Sách được phân chia bố cục một cách rõ ràng. Trong mỗi bài tập đều có giải thích cụ thể về mỗi chương trình, đặc biệt ở cuối mỗi bài tập, tác giả có đưa vào phần "Những điểm cần ghi nhớ" tóm tắt những điểm chính nhằm giúp các bạn nhớ lại những vấn đề đã được nêu ra trong bài tập đồng thời củng cố kiến thức các bạn đã học được.
  • Bài Tập Nâng Cao Cấu Trúc Dữ Liệu Cài Đặt Bằng C
  • NXB Thống Kê 2005
  • Gia Việt
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.thuvien.tvu.edu.vn/ebook/09/index.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 6, 2018

Share This Page