Bài Tập Nhạc Tập 2 Quyển 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Hoàn Long, 33 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Phổ Thông' started by admin, Mar 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cùng với việc hoàn thành bộ sách giáo khoa Hát - Nhạc bậc Tiểu học. Nhà xuất bàn DẠI HỌC QƯÔC GIA HÀ NỘI triển khai cuốn sách "Bài tập nhạc ■ Tập 2 * Quyển r. Dây là cuốn sách hồ trợ cho việc dạy và học Hát - Nhạc ờ các trường Tiểu học. Nội dung trong cuốn sách này chia làm 2 phần: Phần một: BÀI TẬP - Có tác dụng rèn luyện cho học sinh tiếp xúc vói ám nhạc, làm quen vối các kí hiệu mà sách giáo khoa dă dạy. Phần hai: KE CHUYỆN ẢM NHẠC - Để các em tự dọc ỏ nhà hoặc trong các giò ngoại khóa giáo viên có thẻ dọc và giàng giải, các em theo dòi cáu chuyện qua tranh, ảnh...
  Các nội dung trcn dã dược các nhạc sĩ - các nhà nghiên cứu ám nhạc láu năm trong ngành giáo dục biên soạn theo (lúng "Chương trình giảm tải" của Bộ Giáo dục và Dào tạo. Các tác già này dồng thời cũng là nhìíng người biên soạn sách giáo khoa Hát - Nhạc bậc Tiểu học. Chúng tôi xin trần trọng giới thiệu cuốn "Bài tập nhạc - Tập 2 - Quyên ỉ". Hi vọng cuốn sách này sè tạo diều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.
  • Bài Tập Nhạc Tập 2 Quyển 1
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2001
  • Hoàn Long, Trần Dần, Trần Cường
  • 33 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81112
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1040261
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 19, 2021

Share This Page