Bài Tập Sức Khỏe Tập 2 Quyển 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Đinh Văn Vang, 37 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Phổ Thông' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Trong những năm qua món Sức khỏe đã đạt được' những thành công bước đầu trong cái cách giáo dục được coi là những bộ môn cần thiết để giáo dục con người toàn diện. Đe hỗ trợ mục tiêu trôn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai cuốn Bài tập Sức khỏe -Tập 2 - Quyến I. Cuốn sách dược biên soạn theo đúng "Chương trinh giảm tải" của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cuón sách phục vụ tốt cho việc dạv và học môn Sức khỏe ỏ các trưòng Tiểu học. Thông qua các bài tập thực hành, ứng xử trong cuốn bài tập này, các em sẽ làm quen với các bài tập tình luiống, các câu hỏi trong sách giáo khoa. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng giới thiệu cuốn Bài lập sức khỏe - Tập 2 - Quyến I, hi vọng cuốn bài tập này sẽ tạo diều kiện thuận lợi cho việc dạy và học môn Sức khỏe của giáo viên và học sinh ở các trường Tiểu học.
  • Bài Tập Sức Khỏe Tập 2 Quyển 1
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Đinh Văn Vang, Lê Thu Dinh
  • 37 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81107
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 19, 2021

Share This Page