Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân (NXB Sáng 1966) - Chu Văn An, 120 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by star, Jul 16, 2013.

 1. star

  star Member

  [​IMG]
  Theo quyết-định của giới hữu-trách mới đây bắt đầu từ khóa 1966 các kì thi vào đệ Thất, Trung-Học Đệ Nhất Cấp Tú Tài I và II, là thi trắc-nghiệm (fest) đượp áp-dụng đối với một vài môn học.
  Cách khao-sát bằng ỉổi trăc-nghỉệm% hiện rất thông-dụng tạt cắt nước tỉcn-ỉiểĩU như Hoa-Kỳ. Tại nước ta* trẩc-nghíệm vẫn còn là một 4)hương-phảp tương-đốỉ mới lạ. Từ trước tới nay• phưcmg-pháp trắc--nghiệm ỉâm-lỷ. dâ được xử-dụng ỉại các trường oỏ-bị đề nghỉên-cứu càc ,phan-ứng üe tâm-lỷt dùng làm tiêu-chuần cho việc hướng dẫn cóc •khóa-sinh quân-nhôn theo cácbình-chủng* phù-hợp với nấng-khiểu của moi người. Cồn phương-phóp trẩc-nghiệm thành-tích mới chỉ được áp-dạng trong một phạm-vi nho hẹp» như trong các kỳ thỉ tại các trường sư-phạmp
  Năm nay là lần đcu tiên• phương-pháp trăc-nghiệm thành-tích -được ổp-dụng trên một phạm-vì rộng lớn, trong các kù thỉ Trung'Hoc Đệ Nhất và Đệ Nhf cấp trẽn toàn quốc. Vì vậy. hầu hếl thí sinh hãy cồn Jtoang mang, chưa hiều cách làm bàĩ ừắc-nghiệm trong kù thỉ sấp tởt <*€ như thể nào.
  • Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân
  • NXB Sáng 1966
  • Chu Văn An
  • 120 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/193161A9221E581/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 25, 2017

Share This Page