Bản Chất Khoa Học Và Cách Mạng Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (NXB Chính Trị Hành Chính 2013) - Chí Bảo

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Aug 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-20_9-44-49.png
  Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do GS. TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên.
  • Bản Chất Khoa Học Và Cách Mạng Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Hoàng Chí Bảo
  • 303 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4508
  https://drive.google.com/file/d/1UVAKS7RN5IOApdZZNeVIKC97aY8CX81e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 20, 2022

Share This Page