Bản Dịch Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Quốc Tế (NXB Tài Chính 2013) - Bùi Văn Mai, 810 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Sep 7, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bản Dịch Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Quốc Tế
  (Toàn Tập 37 Chuẩn Mực)
  NXB Tài Chính 2013
  Bùi Văn Mai
  810 Trang
  2 Thực trạng lấn át chính sách tài khóa đối với chính sách tiề tệ tại Việt
  3 Nguyễn Đức Thành ,Nguyễn Thị Thu Hằng ,Vũ Phạm Hải đăng : Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn hậu gia nhập WTO (2006-2013)
  Xác nhận của chuyên gia soát xét của IFAC
  7 Lựa chọn mô hình dự báo lạm phát tại Ngân hàng Trung ương - Kinh nghiệm các nước và bài học đối với Việt Nam
  10 Nguyễn Thu Thủy ,Đặng Thị Huyền Hương cải cách giáo dục và quản trị đại học ở Singgapore : KInh nghiệm cho Việt Nam
  Chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng (ISQC 1) Kiểm soát chất lượng đối với các DN kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính,
  14 Nguyễn Mạnh Hùng : vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tế .
  15 Một số vấn đề pháp lý về tiền ảo và khuyến nghị
  18 M&A ngân hàng tại Việt Nam - Thực trạng ,động cơ và thách thức
  19 An sinh xã hội cho lao động di cư các nước ASEAN
  23 Phạm Minh Thái, Lê Kim Sa : tăng trưởng bao hàm : nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
  23. Địa chỉ thu hút FDI vào Việt Nam đang dịch chuyển
  26 Chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân và những thách thức
  28 Lê Thị Thanh Hương Về tình hình biển Đông 2013
  28."Bẫy" lãi suất thấp đối với người đi vay
  29. Nghịch lý chợ dân sinh
  31 Phi Mạnh Hồng ,trần đình Thiên : Quan niệm và tính thực tiễn của "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"
  31 giải pháp tín dụng ngân hàng cho sự phát triển bền vững thị trường bất động sản
  31. Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 của TTCP về việc góp vốn,mua CP bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
  VI. Chính sách mới
  38 Nguyễn Việt Khôi : chuỗi giá trị toàn cầu và gợi ý cho Việt Nam
  38 Đánh giá xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN trong bối cảnh ASEAN thực hiện ATIGA
  38 Đôi điều suy ngẫm về vật quyền bảo đảm và quá trình sửa đổi
  43 Bàn về cái "nghiệp" phải chân thành của những người làm nghề kinh doanh tiền
  44 Võ Xuân Tiến : Đào tào nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động tại Đà Nẵng .
  46 "Hôn nhân chính trị " ở Đông Nam Á thời phong kiến - nhìn từ góc độ ban giao quốc tế
  46 Gắn kết hoạt động ngân hàng với giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang
  Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) Số 200- mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên độc lập và thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế
  50 Biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ
  53 Phạm Thị Nga : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn giai đoạn 2006-2012
  54 Triển vọng kinh tế toàn cầu và những tác động kinh tế Việt Nam
  55 Trương Minh Dục vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên
  58 Có phải cháu là Hiếu không?
  59 Nguyễn Chiến Thắng ,Bùi Thị Hồng Ngọc : Thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam : Thực trạng và định hướng
  59 Tin tức
  62 Chính sách hổ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
  68 Bùi Nhật Quang : Bẫy thu nhập trung bình tại Trung Đông - Bắc Phi : trường hợp Ixraen
  69 Dương Quỳnh Phương khai thác tri thức bản địa của các dân tộc
  76 Làng cổ Dương Xá và đại bản doanh Dương Đình Nghệ thế kỷ X
  77 Tóm tắt một số bài chính bằng tiếng Anh
  ISA 210 Thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng kiểm toán
  83 * Hội thảo quốc tế : " Quan hệ Việt Nam - Iran trong bối cảnh toàn cầu mới "
  84 Điểm sách
  ISA 220 Kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
  ISA 230 tài liệu ,hồ sơ kiểm toán
  ISA 240 Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
  ISA 250 Xem xét pháp luật và các quy định trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
  ISA 260 Trao đổi với ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  ISA 265 Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với ban quản trị và ban giám đốc đơn vị được kiểm toán
  ISA 300 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
  ISA 315 Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  ISA 320 mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
  ISA 330 biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá
  ISA 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dv bên ngoài
  ISA 450 Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán
  ISA 500 Bằng chứng kiểm toán
  ISA 501 Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
  ISA 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài
  ISA 510 kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu kỳ
  ISA 520 Thủ tục phân tích
  ISA 530 Lấy mẫu kiểm toán
  ISA 540 Kiểm toán các ước tính kế toán, bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan
  ISA 550 Các bên liên quan
  ISA 560 các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  ISA 570 Hoạt động liên tục
  ISA 580 giải trình bằng văn bản
  ISA 600 lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn( kể cả công việc của KTV đơn vị thành viên)
  ISA 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ
  ISA 620 Sử dụng công việc của chuyên gia
  ISA 700 hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  ISA 705 ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
  ISA 706 Đoạn vấn đề cần nhấn mạnh và vấn đề khác trong báo cáo của kiểm toán viên độc lập
  ISA 710 thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh
  ISA 720 trách nhiệm của KTV liên quan đến các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được KT
  ISA 800 lưu ý đặc biệt khi KT báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc biệt
  ISA 805 lưu ý khi KT BCTC riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính
  ISA 810 Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  Danh mục thuật ngữ
  Giới thiệu về liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC)

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán

  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên !

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  thanhdanpt700 and mradam91 like this.
 2. ellieh.081

  ellieh.081 New Member

  làm sao de down dc vay moi nguoi
   

Share This Page