Ban Thống Nhất Trung Ương Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954-1975

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Jun 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ban Thống Nhất Trung Ương Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954-1975
  NXB Tổng Hợp 2011
  Phan Thị Xuân Yến
  271 Trang
  Cuộc kháng chiến của nhân dân VN chống đế quốc Mỹ xâm lược tiếp sau thắng lợi của Kháng chiến chống Pháp (1945-54) để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.
  Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết. Cuộc chiến tranh kết thúc. Quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Geneve, sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam. Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội, gạt Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy nguỵ quyền, nguỵ quân tay sai, viện trợ kinh tế quân sự, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước ta. Cả dân tộc ta lại bước vào chiến đấu chống xâm lược mới.

  eBook tặng cho thành viên ủng họ DVD Tuyển Tập
  https://sachweb.com/publishview/ban...gnhatTWtrongcuockhangchienchongmy_id1111.aspx

   

Share This Page