Bàn Về Chính Sách (NXB Ngoại Văn 1956) - Mao Trạch Đông, 19 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Nov 6, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-10_13-58-43.png
  Trước tình thế của cao trảo chống Cộng hiện nay, chính sách của chúng ta có ý nghĩa quyết định. Nhimg trong cán hộ chúng ta còn có nhiều người không hiều rẳng chính sách của Đảng trong thời kỳ hiện nay phải khác rất nhiều với chính sách trong thời kỳ cách mạng ruộng (tất. Phải hifeu rẳng suốt thời kỳ chiến tranìi chống Nhật, bất ci'r trong tình hình nào, chính sáchMụt trận dân tộc thống nhất chổng Nhật của Đảng ta cfing quyết không biến đối ;có nhiêu chính sách trong thờ ikỳ mười nỉím cách mạng ruộng (ỉíĩt trước đây, ngày nay khồng nên dùng lại một cách đơn giẴn nữa. Nhát lâ thời kỳ sau của cách mạng ruộng đẩt, vì không hiền hai dặc (tiêm cơ bản của cách mạng Trung-quổc là cách mạng dân chủ tư sản ở nước nửa thuộc địa và...
  • Bàn Về Chính Sách
  • NXB Ngoại Văn 1956
  • Mao Trạch Đông
  • 19 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Kz4yqp2hc6xbIBrLMe_VyN77L3syqGvC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 10, 2023

Share This Page