Bàn Về Khế Ước Xã Hội (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Jean Jacques Rousseau, 282 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Oct 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bàn về khế ước xã hội là một tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng khai sáng Jean Jacques Roussean, có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình cải cách dân chủ tư sản Pháp thế kĩ XVIII (1789-1794); những tư tưởng của tác phẩm còn có ý nghĩa to lớn và sức ảnh hưởng cho đến tận ngày nay. Ý đồ của tác giả là muốn tìm một số nguyên tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người. Theo ông, nhà nước cần được tổ chức cai trị bằng một “Khế ước xã hội”, trong đó mọi thành viên kết hợp với nhau thành một lực lượng chung, được điều khiển bằng một động cơ chung, một ý chung. “Khế ước xã hội” tất nhiên bao hàm điều ràng buộc với cá nhân, nhưng mỗi thành viên, trong khi khép mình vào tập thể, vận dụng sức mạnh của tập thể, vẫn được tự do đầy đủ.
  • Bàn Về Khế Ước Xã Hội
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2004
  • Jean Jacques Rousseau
  • Dịch: Hoàng Thanh Đạm
  • 282 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/296
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 24, 2021

Share This Page