Bàn Về Sách Lược Chống Đế Quốc Nhật (NXB Sự Thật 1955) - Mao Trạch Đông, 27 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Nov 6, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-10_13-40-33.png
  Bàn về sách lược chống đế quốc Nhật là một tài liệu do Chủ tịch Mao-Trạch-Đông viết cuối năm 1935- Tuy ra từ thời kỳ Trung-quốc kháng chiến chống đế quốc Nhật xâm lược, nhưng nó vần có tác dụng soi sáng cho các dân tộc đoàn kết đấu tranh chống đế quốc xâm lược để giành giải phóng. Cho nên nó là một bài học lý luận và thực tiển mà nhân dân ta cần tham khảo trong công tác mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất hiện nay nhầm đấy mạnh đấu tranh chinh trị chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng đế cùng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nưức.
  • Bàn Về Sách Lược Chống Đế Quốc Nhật
  • NXB Sự Thật 1955
  • Mao Trạch Đông
  • 27 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1J4OrUNHR26ZCRESjLeyvHX-rpcthVepp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 10, 2023

Share This Page